रामानुज स्वामीजी का चौहत्तर वाक्य

१, आफ्ना आचार्य एवं भागवत दुबैको कैङ्कर्यसमान भावले गर्नुपर्दछ ।२, पूर्वाचार्य र उहाँका ग्रन्थमा विश्वास राख्नुपर्दछ…

यसपटकको सूर्यग्रहण चार राशीका लागि मात्रै लाभ योग रहेको छ ।

रविबार सूर्यग्रहण लाग्दैछ । रविबार लाग्ने ग्रहण यसवर्षको एकमात्र सूर्य ग्रहण हुनेछ । ग्रहणको अवलोकन गर्दा…

Follow by Email
Instagram